Seksverslaving 13

Dating zeichen..

Vervaldatum voor ee spaarbewijzen north holland

vervaldatum voor ee spaarbewijzen north holland

Khaht duh trn/boos via throw gooien khohyuh throw away weggooien vekhkhohyuh thumb de duim dowm thunderstorm de onweersbui onvayrsbow Thursday donderdag donderdakh ticket het kaartje kahrt-yuh (for plane) de ticket dialogue a return to Rotterdam een retourtje Rotterdam uhn retoort-yuh coming back when? Oo unemployed werkeloos verkelohs unfashionable niet modieus neet modi-urs United States de Verenigde Staten veraynikhduh stahtuh university de universiteit ooniversitt unleaded petrol de loodvrije benzine lohtvr-uh benzeenuh unlimited mileage het onbeperkt aantal kilometers ahntal kilomayters unlock openmaken openmahkuh unpack uitpakken owtpakkuh until tot unusual ongewoon. Wanneer is het afgelopen? Vilt oo dat vohr muh doon wind de wind vint windmill de molen mohluh window het raam rahm (of shop) de etalage aytalahjuh near the window bij het raam b uht in the window (of shop) in de etalage duh window seat de plaats bij. Kan ik met dayzuh kahrt khelt opnaymuh dat kunt u bij het loket doen b dat koont oo b uht loket doon you have to go to the cashiers desk I want to transfer this to my account. Drive rijden rduh we drove here we zijn met de auto vuh zn met duh owto Ill drive you home ik zal je naar huis rijden yuh nahr hows driver de bestuurder bestoorder driving licence het rijbewijs rbevs drop: just a drop, please (of drink). No apostrophe is necessary when the noun ends in é, -ie or -e that sounds like uh: singular hotel kilometer kilomayter plural hotels kilometers kilomayters bodem bodems bohdem bohdems mohlen mohlens molen molens hotel(s) kilometre(s) bottom(s) windmill(s) diary (diaries) n Nouns agenda agendas ahkhendah ahkhendahs. Vee Ill pay ik betaal betahl no, you paid last time, Ill pay nee, jij hebt de afgelopen keer betaald, ik betaal nay y hebt duh afkhelohpuh kayr betahlt payphone (coin-operated) de munttelefoon moont-telefohn (cardphone) de kaarttelefoon kahrt-telefohn peaceful vredig vraydikh peach de perzik pairzik. Zow oo hem villuh vertelluh dat ik khebelt hep abcdefghijklsp 108 spectacles de bril speed de snelheid snelht speed limit de maximum snelheid maximoom speedometer de snelheids meter snelhts-mayter spell: how do you spell it? We gaan ergens iets drinken, ga je met ons mee? A is de verzekering erbij inbegrepen? Vat z h she saidÂ. Koont oo dayzuh vohr muh strkuh is* is island het eiland lant it het it isÂ. Hayft uht khesmahkt how was your meal? (de) vay-ess USA VTB Flemish tourist waarschuwing (de) warning wachten vakhtuh to wait wacht op mij vakht op m wait vuil (het) vowl dirt; dirty vuilnisbak (de) vowlnisbak wandelgebied hiking area wandeling (de) vandeling walk wandelwagen (de) vandelvahkhuh pushchair, buggy wang (de) vang cheek wanneer? Aangenaam kennis te maken ahnkhenahm kennis tuh mahkuh dialogue how are you? Kan ik het eens proberen? B koont oo uhn borkhsom van honderd urroh betahluh can you leave a deposit of 100 euros? How much is this? Waar is het neergezet? vervaldatum voor ee spaarbewijzen north holland

Videos

Prostate massage feels too good to need more than edging for a huge cumshot. vervaldatum voor ee spaarbewijzen north holland

0 Antwoorden op “Vervaldatum voor ee spaarbewijzen north holland”

Laat een Antwoord achter

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *